Een piep in je oor

Terug naar overzicht/Blog

Een piep in je oor

Tinnitus is het horen van een piep, ruis, brom of fluit in 1 of beide oren of in het hoofd, zonder dat er een externe geluidsbron is. Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd.
Zo’n 10 tot 30% van alle mensen heeft tinnitus. Niet iedereen heeft er echt last van of staat er dagelijks bij stil. Vooral mensen met slechthorendheid hebben last van tinnitus, maar ook zonder gehoorverlies kan tinnitus zich voordoen.

Waarom piept of suist je oor?
Tinnitus kan verschillende oorzaken hebben: oorinfecties of ontstekingen, de ziekte van Ménière (chronische binnenoorziekte), gehoorschade of plotselinge doofheid. Oorsuizen wordt ook genoemd als symptoom van hart- en vaatziekten of bloedarmoede. Er zijn veel verschillende oorzaken bekend. Lang niet altijd is het oor verantwoordelijk, stress of medicijnen kunnen ook tinnitus veroorzaken of verergeren.

Hoe klinkt het dan?
Uitleggen aan anderen wat je hoort, is best lastig. De geluiden zijn er immers niet echt, maar alleen in je hoofd. Dat maakt het moeilijk om aan anderen uit te leggen hoe de constante piep, ruis, brom of fluit klinkt. Via Google of YouTube kom je al best een eindje. Zoek op: Hoe klinkt tinnitus? en er komen verschillende geluidsfragmenten tevoorschijn. Je lost het er natuurlijk niet mee op, maar je kunt wel een stukje begrip creëren wanneer andere mensen weten wat jij hoort.

Wat te doen tegen Tinnitus?
Een echte oplossing is helaas nog niet gevonden. Wel is gebleken dat diverse therapieën kunnen helpen. Ontspanningsoefeningen, mind fullness, groepstherapie of cognitieve  gedragstherapie, waarbij geprobeerd wordt anders over het oorsuizen te gaan denken. Hierdoor wordt de invloed van de ruis op het dagelijks leven van patiënten anders. Ook kan een maskeerder of hoortoestel verlichting bieden. Door het toevoegen van andere geluiden worden je tinnitusgeluiden naar de achtergrond gedreven. Nieuw onderzoek van Klinisch Psychologe Marian Rikkert van het Rivierenland ziekenhuis wijst uit dat EMDR zou kunnen helpen bij Tinnitus. De hersenen interpreteren Tinnitus geluid als vervelend of gevaarlijk. Eye Movement Desensitization and Reprocessing haalt de emotie en de levendigheid van nare herinneringen af. Daardoor neemt ook het gevoel van gevaar en de bijhorende alertheid af. Op die manier kunnen de hersenen wennen aan het tinnitus-geluid en kan het naar de achtergrond verdwijnen.

Je bent altijd welkom bij onze audicien om je  tinnitus in kaart te brengen. Hij of zij kan je ook meer vertellen over de mogelijkheden van behandeling en vergoeding.

Bron: Stichting Hoormij